فوتبالکست ۱۱۱؛ پادکست هفتگی بررسی فوتبال اروپا

خبر

در برنامه این هفته اول میریم بازل جایی که همه اتفاقات بر عکس استانبول بود برای لیورپول تا سلطه اسپانیایی ها بر فوتبال اروپا ادامه داشته باشد.
سپس میریم به انگلیس و از میراث ون گال و آینده منچستر یونایتد زیر نظر مورینیو میگیم.
در آلمان پپ با اشک بایرن را ترک میکنه و در ایتالیا برلوسکونی شاهکار این فصلش را کامل میکنه.