فوتبالکست ۱۰۳

خبر

در برنامه این هفته فوتبالکست ابتدا سراغ نبرد کلاسیک یوونتوس بایرن میریم . سپس سراغ سری آ میریم جایی که ناپولی در کورس قهرمانی عقب میمونه. در اسپانیا سیمئونه به زیدان درس مربی گری میده تا روز های ناخوش رونالدو تداوم داشته باشه . در انگلیس آرسنال و ونگر را زیر باد انتقاد میگیریم و از هفته خوب ون گال میگیم و کلی مطلب بیشتر همه در برنامه این هفته فوتبالکست.