فوتبالکست ۱۰۱

خبر

رویای لستر هر چه سریعتر به واقعیت تبدیل داره میشه و همچنان همه مات مبهوتن. چینی ها به فوتبال اروپا حمله ور میشن و استعداد ها را غارت میکنند. طرفداران ناپولی از جواب نژاد پرستی های لاتزیویی ها رو میدن . بارسلونا بد بختی های گری نویل را بیشتر و بیشتر میکنند. و در آلمان بایرن مونیخ وارد یک شبه بحران مبشه