فوتبالکست ۱۰۰

خبر

در برنامه این هفته ابتدا در مورد فوتبالکست و چگونگی شکل گیریش صحبت میکنیم، سپس میریم سراغ لیگ اسپانیا و از بازی حساس بارسا رئال میگیم. در آلمان بازیکنای بایرن از دست گواردیولا شاکین و در انگلیس جان تری با چلسی خداحافظی میکنه. در آخر هم میریم سراغ سری آ و از سیستم جدید رم و ناپولی تحت نظر مربی های جدیدشون میگیم. فوتبالکست تشکر ویژه میکنه از شما شنوندگان و همراهان برنامه که همیشه در این سال ها دلیل اصلی امتداد این برنامه بودین.