فوتبالکست ویژه یوهان کرایف

خبر

همانطور که در برنامه قبلی اعلام کردیم قصد داشتیم این هفته برنامه ندیم ولی خبر در گذشت یوهان کرایف در هفته پیش تمامی دنیای فوتبال را تحت تاثیر قرار داد. اهمیت و تاثیر کرایف بر دنیای فوتبال به حدی است که به سادگی نمی توان از کنار آن گذشت، به همین منظور این برنامه را تقدیم میکنیم به بنیانگذار فوتبال نوین. 
فوتبالکست از هفته بعد بر میگردد.