فوتبالكست ۱۳۵: پادکست بررسی هفتگی فوتبال اروپا

سرگرمی

فوتبالکست ۱۳۵ رسید. اول از همه سری می‌زنیم به نوکمپ، جایی که آرین از امید به زندگی‌ میگه و بردیا و گودرز کل پروژه پی‌ اس‌ جی‌ را زیر سوال میبرند. در بخش آلمان بابک گوجه فرنگیاشو تو یک سبد میذاره و به تفصیل از جنس شلوار گابور کرالی برامون میگه. در انگلیس رضا نسخه این هفتهٔ ونگر ویکلی را منتشر میکنه. و در آخر هم بردیا از بهترین صبح یکشنبه‌ زندگیش برامون میگه.