فوتبالكست ۱۳۴: پادکست بررسی هفتگی فوتبال اروپا

سرگرمی

فوتبالکست ۱۳۴ وارد میشود. در برنامه این هفته بردیا و بابک از خوشحالی به نتیجه رسیدن تحرکاتشون بر علیه انریکه و اشمیت با تخم مرغاشون گردو میشکنن. آرین از فکر دیدن رونالد کومان روی نیمکت بارسا چشمهاش تر می‌شه. بردیا از تیز بازی برلوسکونی و میلانی‌ها میگه و بابک سعی‌ میکنه بلوتی را از چنگ چلسی بیرون بکشه. در آخر هم رضا، گودرز و آرین بازگشتی نوستالژیک دارند به اولین قسمت فوتبالکست.
متأسفانه شایان این هفته ما را به دلار‌های نفتی‌ کانال بی‌ فروخت