فوتبالكست ۱۳۳: پادکست بررسی هفتگی فوتبال اروپا

سرگرمی

فوتبالكست ١٣٣ اينجاست. در برنامه اين هفته رضا از اف سي قره باغ و مهلكه ومبلي براتون ميگه و گودرز از پنير لِستر. آرين باتري شايان رو شارژ ميكنه و ميفرستدش دنبال عوارض شهرداري ورزشگاه رم و برديا از نظر روحي و رواني دچار نوساناتي جبران ناپذير ميشه

این هفته بابک بخاطر مصدومیت ذهنی باهامون نیست