فوتبالكست ۱۳۱: پادکست بررسی هفتگی فوتبال اروپا

سرگرمی

فوتبالکست ۱۳۱ اینجاست. در فوتبالکست این هفته رضا نوستراداموس می‌شه، شایان از مظلوم دو عالم یوونتوس دفاع میکنه، بردیا و گودرز یک سری میزنن به بنفیکا و پی‌ اس‌ جی‌، و آرین برامون از آلاوز میگه. در آخر هم گودرز در تلاشی مذبوحانه سعی‌ میکنه به جای بابک از لیگ خدایان حرف بزنه