فوتبالكست ۱۳۰: پادکست بررسی هفتگی فوتبال اروپا

سرگرمی

برنامه اين هفته را با ليگ ايتاليا و بازي حساس يوونتوس و اينتر شروع ميكنيم. سپس در فوتبال جزيره از ليورپول و آرسنال آسيب شناسي ميكنيم. در آلمان براتون از ديدار حساس لايپزيك و دورتمونيد ميگيم و در نهايت در اسپانيا از تغيير هاي تاكتيكي انريكه و نوستالژي تورس بشنويد