فوتبالكست ١٥٠

خبر

فوتبالکست ۱۵۰ هم از تنور در آمد. بیشتر از ۴ سال است که تمام تلاشمان را کرده ایم که با کمترین امکانات و بیشترین مشغله‌ها و فاصله ها، قدر حمایت شنوندگانمان را بدانیم و راهی‌ که شروع کرده ایم را با قدرت ادامه دهیم. در این اپیزود از فرمول یک سنگاپور تا قهرمانی نادال و مسابقه بوکس بین کانلو و جی‌ جی‌ حدید برای شما تحلیل‌های ارزنده ای‌  ارائه میدهیم، داخل منافذ برنامه راجع به فوتبال هم سعی‌ می‌کنیم صحبت کنیم. یه مقدار هم دور از چشم مسئولان ذيربط، فوتبال ملی‌ هم به بدنه داستان چسبانده ایم.

بشنوید و به اشتراک بگذارید و معرفی‌ کنید و کم کاری نکنید و لینک و تشکیلات هم در همه جا هست