در برنامه اين هفته ابتدا گريزي ميزنيم به انتقال نيمار و تاثيرش بر فوتبال اروپا. در بخش انگليس، اِلِمانهاي مختلف تيپ گوارديولا را آسيب شناسي ميكنيم. در آلمان سنگ بناي "كارلتو ويكلي" را ميگذاريم. در بخش ايتاليا هم از اينتر مدل اسپالتي صحبت ميكنيم و در آخر هم به طور مبسوط سري ميزنيم به سوپر كاپ اسپانيا و با كمپوت گيلاس ميريم به ملاقات استاد روسل.