فوتبالكست ١٢۸: پادکست بررسی هفتگی فوتبال اروپا

خبر

در برنامه اين هفته آرين مجبور ميشه دندون لقش را بكشه و برديا از خواب پا ميشه تا بازي اينتر را ببينه. شايان از نوه خاله آنيلي برامون ميگه و گودرز مجبور ميشه غورباقه اش را قورت بده. در اين بين رضا هم همه رو از ضرب المثل هاش بی نصیب نميذاره.