فوتبالكست ١٢۵: پادکست بررسی هفتگی فوتبال اروپا

سرگرمی

در برنامه اين هفته رضا بالاخره ياد ميگيره تخم مرغ هاشو در يك سبد نگذاره و گودرز الطافشو متوجه كاريوس ميكنه. 
در آلمان بابك برامون از سطوح جديدي از خرگي روبن ميگه. 
در ايتاليا شايان از دربي دلا موله برامون ميگه
برديا هم پرونده ويارئال را در اسپانيا باز ميكنه و آرين از بازگشت مسي به اوج ميگه