ارسال شده توسط Mohammad Moalla در دسته بندی روانشناسی 148 روز پیش 184
در فصل ششم کتاب تربیت اثربخش در مورد روشهای درست تربیتی صحبت میکنیم که جایگزین تنبیه بشن
شنیدن این پادکست رو به همه پدر و مادرهای جوان توصیه میکنم که تربیت یک نسلی با عزت نفس و اعتماد بنفس براشون مهمه