فاصله تهران با تجارت آنلاین جهانی

کسب و کار

ارسال شده توسط محمدحسن فرازمند در دسته بندی کسب و کار 1840 روز پیش 597

پنجشنبه گذشته در کنفرانس آی بریج برلین، گروهی از استارتاپ های ایرانی با مهم ترین سرمایه گذاران عرصه فناوری اطلاعات دیدار کردند. این کنفرانس هم در داخل و هم در خارج از کشور توجه بسیاری به خود جلب کرد. روزنامه انگلیسی گاردین به همین مناسبت در مطلبی به بررسی وضعیت استارتاپ ها و فناوری های نو در ایران پرداخته. این مطلب با 

ترجمه حسام امامی در وبسایت شبکه آفتاب منتشر شده.