عملیات رد فالکون؛ ماجرای جاسوس بزرگ موساد که خرابکار از آب در آمد

جامعه

ارسال شده توسط علی بندری در دسته بندی جامعه 1647 روز پیش 11019
در این شماره از پادکست کانال بی، ماجرای یکی از افسران خوش‌نام و عالی‌رتبه موساد به نام یهودا گیل را می‌شنوید.  گیل که سالها در خدمت موساد پروژه‌های موفقی را به انجام رسانده بود، در جریان پروژه‌ جاسوسی از یکی از ژنرال‌های بلندپایه ارتش سوریه، به اتهام دزدی، خرابکاری و اقدام علیه امنیت اسرائیل به زندان افتاد. جزئیات این پرونده مسکوت ماند و گیل هم تا ده سال بعد از وقوع ماجرا در مورد آن سکوت کرد. سرانجام رونن برگمن در سال ۲۰۱۵ به سراغ گیل و افراد مرتبط با پرونده رفت و گزارش مفصلی با عنوان The Red Falcon منتشر کرد که در مجله Atavist منتشر شد. پادکست حاضر با محوریت این گزارش و نگاهی به چند مقاله مرتبط دیگر تهیه شده.