عادت‌های افراد ثروتمند ; خاص و متفاوت

کسب و کار

ارسال شده توسط شیوا جلوه در دسته بندی کسب و کار 813 روز پیش 441
عادت‌های افراد ثروتمند و فوق ثروتمند معمولا خاص و متفاوت است. در کتاب ۲۱ روز برای رسیدن به تحول لوییز.ال.هی اشاره می‌شود عادت‌ها هستند که مشخص می‌کنند ما فرد موفقی هستیم یا نه. پس تعجبی ندارد اگر این افراد موفق و فوق ثروتمند عادت‌های متفاوتی داشته باشند. با سبکتو همراه باشید تا ۷ عادت آنها را بررسی کنیم