ظهور طبقه پزشکان میلیاردر در ایران

جامعه

ارسال شده توسط مینا موسوی در دسته بندی جامعه 1790 روز پیش 852
پخش سریال «در حاشیه» مهران مدیری از تلویزیون، مخالفان زیادی در جامعه پزشکی داشت، تا حدی که حتی وزارت بهداشت هم به ماجرا ورود کرد و در نامه‌ای بلندبالا به صداوسیما خواستار جلوگیری از پخش سریال شد. یکی از دستمایه‌های اصلی این سریال طنز، ماجرای درآمد بالای پزشکان و زیرمیزی گرفتن آنها بود. بعد از پخش سریال آمارهای مختلفی ارائه شد که نشان میداد فارغ از ماجرای دریافت زیرمیزی، میانگین درآمد رسمی پزشکان ایرانی بیشتر از همکاران غربی‌ آنهاست. این مطلب  به مطالعه آماری درآمد پزشکان ایرانی و مقایسه آن با همتایان غربی آنها پرداخته و اختلاف عمیق طبقاتی پزشکان ایران با بدنه جامعه را بررسی می‌کند.