طبیعت 98 (بررسی خلاصه وضعیت و اتفاقات طبیعت ایران در سال 98)

گردشگری

ارسال شده توسط Majid Ghorbani در دسته بندی گردشگری 55 روز پیش 61
طبیعت 98 (وضعیت طبیعت ایران در سال 98)
سال 98 (همانند سالهای قبل) برای طبیعت ایران یک فاجعه تمام عیار (مثل فاجعه ها برای مردم ایران) بود. در این قسمت سراغ یکی از نوادگان خودمون در 200 سال بعد رفتیم تا به این سال نگاه کنه و برای نوه نتیجه های خودش تعریف کنه. 
تراولکست