صداهای عامه‌پسند، شماره‌ی سوم، صدامو داری؟

موسیقی

ارسال شده توسط صداهای عامه‌پسند در دسته بندی موسیقی 454 روز پیش 487

توی این شماره در مورد آهنگ و همینطور ویدیوی «صدامو داری؟» از آرمین توای‌اف‌ام حرف می‌زنیم و به خیلی از آهنگ‌های واسوخت یا دیس‌لاو دیگه‌ی آرمین توای‌اف‌ام هم ارجاع می‌دیم.