شیرین- تبریز و الکترونیک تا تورنتو و آشپزی

جامعه

ارسال شده توسط NAZANIN MIRSHARIFI در دسته بندی جامعه 400 روز پیش 875

شیرین در ایران مشغول کار توی رشته الکترونیک بود که تصمیم میگیره به کانادا مهاجرت کنه، چند بار با ویزاش موافقت نمیشه، تا اینکه از طریق دانشجویی میتونه ویزا بگیره. 

اومدنش به کانادا یه جورایی مسیر زندگیش رو از الکترونیک به آشپزی تغییر میده...