ارسال شده توسط Amir Andalibi در دسته بندی داستان 645 روز پیش 614
رساله‌ای از کترین شولز، روزنامه‌نگار آمریکایی در مورد ظریف خان، مهاجر افغان و مرور قانون مهاجرت و سختی‌های آن در آن زمان آمریکا است.
مترجم: امیر عندلیبی