ارسال شده توسط Amir Andalibi در دسته بندی داستان 264 روز پیش 481
رساله‌ای از کترین شولز، روزنامه‌نگار آمریکایی در مورد ظریف خان، مهاجر افغان و مرور قانون مهاجرت و سختی‌های آن در آن زمان آمریکا است.
مترجم: امیر عندلیبی