شماره‌ی اول: گذشته‌ی استمراری

هنر

ارسال شده توسط گفت رادیو / Goft Radio در دسته بندی هنر 54 روز پیش 382
چگونه گذشته بر حال و آینده تاثیر می‌گذارد؟

گفت:رادیو یک پروژه‌ی صوتی است. پروژه‌ای که قصد دارد بصورت شنیداری هدف یک نشریه را دنبال کند.
تلاش می‌کنیم تا آن‌چه در زمینه‌ی فرهنگی و اجتماعی دغدغه‌مان است را به نوشته و بعد به صوت تبدیل کنیم.
در هر شماره یک موضوع انتخاب می‌کنیم، در موردش آن‌چه دیده‌ایم، تجربه کردیم و می‌دانیم را می‌نویسیم.
در گفت:رادیو، هر نویسنده‌ای نوشته‌اش را با صدای خودش می‌خواند؛ چون باور داریم به این صورت حسِ مورد نظر نویسنده بهتر به مخاطبان منتقل می‌شود؛ بنابراین تولید محتوا در گفت:رادیو از صفر تا صدش به عهده‌ی اعضای گروه است.
نوشته‌ها را موسیقی کامل می‌کند؛ موسیقی‌ای که یا انتخابش می‌کنیم و یا مخصوص آن‌شماره طراحی می‌کنیم.
در گفت:رادیو تصویرها به اندازه‌ی کلمات و صداها اهمیت دارند. برای هر شماره ویدئوها و تصاویری در راستای موضوع آن شماره طراحی می‌کنیم تا مجموعه‌ی کاملی از صدا و تصویر در کنار هم قرار بگیرد.

اگر دوست‌ داشتید گفت:رادیو رو حمایت کنید