ارسال شده توسط معاد طبری در دسته بندی تاریخ 222 روز پیش 612

در این شماره به روند شکل‌گیری سرود ملی ایران از اولین مورد تا امروز می‌پردازیم.همچنین به مواردی اشاره می‌کنیم که به‌خاطر اطلاع‌رسانی ضعیف سرود ملی کشور به شکل دیگری اجرا شده است