شما برای لذت از زندگی به وقت آزاد بیشتر نیاز ندارید!

سبک زندگی

ارسال شده توسط کانال سبکتو در دسته بندی سبک زندگی 1082 روز پیش 624
وقت آزاد یکی از واژه‌های گمشده در زندگی ماست. ما تمام زمان خود را در طول روز به کار کردن می‌گذرانیم و به دنبال آخر هفته‌هایی هستیم که کمی از وقت آزاد به وجود آمده استفاده کنیم. معمولا مشکل اصلی را در عدم تعادل زندگی و کار، کمبود وقت آزاد می‌دانیم. اما آیا این فکر درست است؟ برای پاسخ به این سوال با سبکتو همراه باشید