شصت‌وهشتم: داستان نبرد پیران و گودرز

داستان

ارسال شده توسط امیر خادم در دسته بندی داستان 137 روز پیش 793