شصت‌ونهم: پایان داستان نبرد دوازده رخ

داستان

ارسال شده توسط امیر خادم در دسته بندی داستان 162 روز پیش 970