شصت‌وسوم: داستان جنگ‌خواهی هومان

داستان

ارسال شده توسط امیر خادم در دسته بندی داستان 49 روز پیش 709