شصت‌ودوم: شروع داستان رزم دوازده رخ

داستان

ارسال شده توسط امیر خادم در دسته بندی داستان 438 روز پیش 1944