شش: یونان باستان (بخش دوم)

تاریخ

ارسال شده توسط علیرضا بنی‌جانی در دسته بندی تاریخ 571 روز پیش 3940

منابع:

وب‌سایت کرش کورس؛ وب‌سایت شبکۀ تاریخ: اینجا، اینجا و اینجا؛ آکادمی خان؛ بریتانیکا؛ انکارتا؛ دانشنامه تاریخ باستان؛ تاریخ تمدن اثر ویل دورانت؛ میراث یونان باستان برای آزادی؛ دایره‌المعارف بزرگ اسلامی.

 

برای مطالعه بیشتر:

The Iliad/The Odyssey (Goodreads)

The Histories by Herodotus (Goodreads)

On Sparta (Goodreads)

The Peloponnesian War (Goodreads)

Greece: A Short History of a Long Story, 7,000 Bce to the Present (Goodreads)

 

موسیقی‌ها:

آلبوم Colours of Greece