ششمین پادکست کرمان نو

خبر

ارسال شده توسط پادکست کرمان‌نو در دسته بندی خبر 946 روز پیش 85

ششمین پادکست کرمان نو با نگاهی ویژه به جازموریان منتشر شد.

در این شماره از پادکست کرمان نو، صدای نماینده مردم کهنوج و چهار شهرستان جنوبی استان و مدیرکل محیط زیست استان را میشنوید.
همچنین حمید هرندی، فعال زیست محیطی کرمان در مورد جازموریان به موارد مهمی اشاره میکند
صدای ناصر یمین مردوخ که نامزد شدن محمد مهدی زاهدی برای ریاست جمهوری را اعلام کرده است نیز در پادکست این شماره پخش خواهد شد.