شش اصل اساسی در دم کردن قهوه

جامعه

ارسال شده توسط مهسا شاکری در دسته بندی جامعه 947 روز پیش 1775
در دم کردن قهوه متغیرهای بسیاری تاثیرگذارند. از اندازه ذرات قهوه گرفته تا نسبت قهوه به آب، درجه حرارت آب و ریزه‌کاری‌های دیگر. در این پادکست آیکافی نقش این عوامل را در کیفیت نهایی قهوه بررسی می‌کنیم.