سینمایی که دروغ نمی‌گوید

جامعه

ارسال شده توسط نسیم حسنی در دسته بندی جامعه 1335 روز پیش 423
این مطلب کریستیان غازی سینماگر لبنانی را معرفی میکند، سینما گری که حتی در کشور خودش نیز ناشناخته است. برای اهل هنر و سینما، کریستیان غازی یکی از آن دسته سینماگرانی است که ناملایمات از هر گونه که باشند دستشان را از شهرت و شناخته شدن کوتاه کرده است، با این حال این موضوع چیزی از شرافت آنها نمیکاهد. در ناملیک گوش کنید.