سومین شمارهٔ «مجلهٔ شنیداری سَماک» (Samaak-Ep3)

هنر

ارسال شده توسط Farshid Sadatsharifi در دسته بندی هنر 319 روز پیش 104

ومین شماره از «مجلهٔ شنیداری سَماک» از همین لحظه در گوش‌رس شماست
شنیدنش با جست‌وجوی "samaak" در برنامه‌های پادکست‌گیر یا تلگرام:
پرترهٔ شعر: سهراب سپهری با مهمان‌شدن به صدا و تحلیل سایه_اقتصادی‌نیا و نظرگاهی از شاهرخ_مسکوب؛
ادبیات کاربردی: یادِ رضا_سیدحسینی و اهمیت کتاب مکتب‌های_ادبی او؛
فراخوان و دعوتی برای تدوین فهرست‌های_کاربردی.
و‌ سرانجام، یاد حافظ و مسعود_فرزاد.
همچنین این شماره زینت‌یافته است به صدای:
- احمدرضا احمدی 
- دکتر محمد استعلامی

https://t.me/Samaak_AM