سواد تصنعی، آیا درعصر اینترنت با سوادتر شده ایم

جامعه

ارسال شده توسط نسیم حسنی در دسته بندی جامعه 1690 روز پیش 1558
طبق بررسی اخیر موسسۀ مطبوعات آمریکایی، از هر ۱۰ آمریکایی، تقریباً ۶ نفر تأیید می‌کنند که فقط عنوان خبرها را می‌خوانند. ما به شکلی خطرناک به نوعی تقلید از دانایی نزدیک می‌شویم، دانایی‌ای که در واقع الگوی جدیدی از نادانی است.