ارسال شده توسط علیرضا بنی‌جانی در دسته بندی تاریخ 691 روز پیش 7157

گهوارۀ تمدن‌، زادگاه دولت‌شهرها، سرزمین زیگورات‌ها... چه قصه‌ای میان بین‌النهرین و انسان است که این سرزمین را به زادگاه بسیاری از "نخستین"ها بدل کرده است؟ نخستین جنگ‌‌ها، نخستین دین‌ها.

 

منابع:

وب‌سایت کرش کورس؛ آکادمی خان؛ بریتانیکا؛ انکارتا؛ دانشنامه تاریخ باستان؛ دایره‌المعارف بزرگ اسلامی؛ داکستر.

برای مطالعۀ بیشتر:

History Begins at Sumer: Thirty-Nine Firsts in Recorded History (Goodreads)

Cradle of Civilization (Goodreads)

The Greatest Civilizations of Ancient Mesopotamia: The History and Legacy of the Sumerians, Babylonians, Hittites, and Assyrians (Goodreads)

Mesopotamian Gods & Goddesses (Goodreads)

Myths from Mesopotamia: Creation, the Flood, Gilgamesh, and Others (Goodreads)

The Epic of Gilgamesh (Goodreads)

 

 

کانال پادکست پاراگراف در تلگرام

پاراگراف در ناملیک

توئیتر پاراگراف