سلفی‌ها درباره درونیات ما چه می‌گویند

روانشناسی

رسانه اجتماعی یک مدیوم ارتباطی است که زبان مختص به خود، آداب و قوانین نانوشته خود را دارد. اما نسل های بعد از ما در درون فرهنگ رسانه های اجتماعی رشد میکنند و این رسانه ها نه تنها روی آنها بلکه روی رفتار و  عادات ما اثر گذارند و از این رو، محققان چند سالی است شروع به مطالعه و درک این تاثیرات کرده اند. در این مطلب میخواهیم در این مورد بگوییم که عکس های سلفی چه چیزهایی را در مورد شخصیت ما فاش می کنند.