سلام دنیا! (معرفی مجله موفقیت سبکتو)

خبر

ارسال شده توسط کانال سبکتو در دسته بندی خبر 1092 روز پیش 401
از خواب پا می‌شی و صبح روز جدیدتو آغاز می‌کنی اما یک روز تکراری یک روز بدون اتفاق جدید،همه ما دچار یک لوپ شدیم یک دایره که داره دنیای ما رو می سازه اما متاسفانه این دنیای کوچیک ما یک پارامتر دیگه ای هم داره که اون آزارمون می‌ده،زمان!زمانی که داره با سرعت می گذره و ما تو نقطه خودمون درجا می زنیم،باید چی کار کرد؟یک حرکت؟یک زندگی جدید؟تلاش مضاعف؟وقتی فکر می‌کنی انگار باتری وجودت برای از بین بردن این هاله ای که دورتو گرفته خیلی ضعیفه....