ارسال شده توسط محمدحسن فرازمند در دسته بندی سبک زندگی 1840 روز پیش 1430

سر کار گذاشتن مردان توسط زنان، تکنیکی است که به زنها امکان می دهد بین مردان مشتاق ولی بالهوس با مردان مشتاق ولی متعهد تفاوت قائل شوند. دکتر Peter K. Jonason نویسندهِ یک تحقیق علمی که در European Journal of Personality منتشر شده است می گوید:« خودداری، کنترل احساسات و رفتارهای متناقضِِ زنان برای این است که بتوانند مردانی که میلی به تعهد ندارند را از خود دور سازند.»

دکتر جوناسون در این مقاله به برخی تکنیک‌ها که زنان به کمکشان مردان نامناسب را از خود دور می‌کنند پرداخته.