روانشناسی مثبت، تفسیر مثبت، تفکر مثبت

روانشناسی

ارسال شده توسط فرزانه محمدیان در دسته بندی روانشناسی 1551 روز پیش 1630
حتی آنهایی که تمام دور و برشان را منفی میبینند و تفسیر مثبت ندارند، می توانند خوش بینی و تفکر مثبت را یاد بگیرند. اما چطور؟ پاسخ این پرسش اینجاست: “با روانشناسی مثبت” این ها سخنان مارتین سلیگمن پدر روانشناسی مثبت است. کسی که میتوان گفت با نوعی مهندسی معکوس ذهنی دستاوردی دیگر در زمینه ی روانشناسی و فرایندهای ذهنی داشته است. روانشناسی که در روند پژوهش های خود تحولی در زمینه ی روانشناسی ایجاد کرد. سلیگمن معتقد است که روانشناسی مثبت متعلق به افراد و انسانهای قرن بیست و یکم است. قطعاً او نیز ضرورت یادگیری خوش بینی را در قرنی که افراد با زندگی ماشینی، روزمرگی و بسیاری از مشکلا ت و مسایل دست و پنجه نرم میکنند درک کرده است.