رنگ‌ها چگونه اشتها و عادات غذایی شما را تغییر می‌دهند

سلامت

ارسال شده توسط بهناز یوسفی در دسته بندی سلامت 1345 روز پیش 288

اگر سعی دارید وزن کم کنید، می‌دانید که گوش دادن به نشانه‌های درونی گرسنگی می‌تواند به شما کمک کند که متوجه شوید چه زمانی واقعا گرسنه و سیر هستید. با این‌حال ممکن است نشانه‌های بیرونی ظریف‌تری نیز وجود داشته باشند که بتوانند اشتهای شما را به طور بالقوه افزایش یا کاهش دهند. یک نشانه‌ی فریبنده، رنگ است. دانشمندان هم نظرند که رنگ، بر جذاب یا غیر جذاب بودن یک ماده غذایی برای شما تأثیر قابل توجهی دارد. در این پادکست می‌شنوید که رنگ هر غذا، چه واکنشی در مغزتان ایجاد می‌کند