رنسانس و بیشتر

علم

ارسال شده توسط Nerd Cast در دسته بندی علم 233 روز پیش 274
https://castbox.fm/channel/id2405997  در کست باکس ما رو دنبال کنید.
حمایت مالی از برنامه در سایت حامی باش.
https://hamibash.com/nerdcast
حمایت های شما صرف تجهیزات برنامه و تولید مناسب تر محتوا خواهد شد.

n3rdcastt@gmail.com ایمیل برنامه برای پشنهاد و انتقادات

برای مطلع شدن از اخبار برنامه به توییتر برنامه مراجعه کنید
Twitter : @nerdcast2