رقابت گوگل و آمازون بر سر اطلاعات زندگی انسانها

تکنولوژی

ارسال شده توسط نسیم حسنی در دسته بندی تکنولوژی 1797 روز پیش 377

معمولاً با شنیدن اسم گوگل و آمازون یاد سرویس‌های آنلاین‌شان می‌افتیم. این بار اما رقابت بر سر موضوع دیگریست. ذخیره اطلاعات ژنتیکی انسان‌ها. این دو شرکت برای همکاری با مراکز پژوهشی ژنتیک انسانی، دانشمندان و شرکت‌های خصوصی‌ای که تا به امروز در پروژه «ژنوم انسان» شرکت داشته‌اند با هم رقابت می‌کنند. اما اطلاعات وراثتی انسان‌ها چه ارزش مادی‌ای دارند که گوگل و آمازون را به این رقابت وا داشته‌اند؟ این گفتار سعی دارد به این سوال پاسخ دهد.