رادیوپای|قسمت دهم| موزه‌ی ملِک غمگینم می‌کند یا عزلِ قوام‌السلطنه‌ی بی‌تمرکزی به نفعِ مصدّقِ سکوت در خیابانِ سیِ تیر

جامعه

ارسال شده توسط رادیو پای در دسته بندی جامعه 1052 روز پیش 420

خوش به حالِ ماشین‌ها. نه به این خاطر که باک دارند؛ به این خاطر که باکشان هر وقت خالی شود، جایی هست بروند پرش کنند. جایی مشخّص. معلومْ‌جایی که همه می‌شناسندش.

مواظبِ آنجا هستند همه: که مبادا آتش بگیرد؛ که کسی بی‌قانون و گستاخ غَصبش کند؛ یا که رِندی متقلّب تنداتند باک‌های خالی را با چیزی غیر و بی‌کیفیت پر کند. مدّتهاست حتّا اَپ‌هایی روی گوشی‌ها نصب می‌شود که نشان می‌دهد نزدیک‌ترین و خلوت‌ترین پمپِ بنزین کجاست. اینها همه برای آنکه ماشینی معطّل نشود و زودتر پر شود باکی که دارد خالی می‌شود. آدمیزادها امّا «جا»یشان کجاست. کجا پر می‌توانند کرد مخزن‌های خالی‌شان را، حفره‌های جانشان را.