رادیوپای| قسمت چهاردهم| اگر پاییز آمده بودی کلیشه می‌شدی یا مجتمع‌های تجاری و رؤسای متّفقین هر دو خانه‌باغ‌های حسین‌آباد را اشغال کرده‌اند

جامعه

ارسال شده توسط رادیو پای در دسته بندی جامعه 1289 روز پیش 511
اگر پاییز آمده بودی، کلیشه می‌شدی؛ پاییز هم کلیشه می‌شد. می‌شد همان که برای همه. مثلِ همه بودن لوس است. تکرار طراوت ندارد. نُنُر و نخ‌نماست اینکه چیزها را همان طور بخواهی که دیگران خواستند و می‌خواهند. برای همین از کلیشه بدم می‌آید. و تو آن همه عمیق بودی که پاییز را برایم کلیشه و بی‌طراوت نکردی! پاییزِ تهران برهنه‌تر از پاییزِ شهرهای دیگر است. آنجاها که درخت‌هاش کم شده،  قامتِ ناسازِ بی‌اندامِ ساختمانهاش زود عیان می‌شود. خب تشریفِ درختانش را بُرده‌اند آنها که با فوتوسنتز بیگانه‌اند و شگفت که مدّعی‌اند کارشان ساختن است! پاییزِ تهران دیدنی‌تر از پاییزِ شهرهای دیگر است چون لو می‌دهد که بعضی جاها نبایست این می‌بود که الان هست. محضِ اینکه پاییز آرایش و روتوش ندارد، تبریکِ آمدنش را می‌فرستم برای هر که می‌شناسمش. راستگو و رسواگر است پاییز!