رادیولوزی - یادداشت های یک گونه رو به انقراض - مسلخ عشق

داستان

ارسال شده توسط رادیولوزی در دسته بندی داستان 432 روز پیش 573
نویسنده و گوینده : حامد جهانتیغ 
 کاری از رادیولوزی    گروه تولید محتوای ایما. رادیولوزی اولین رادیواینترنتی استان سیستان وبلوچستان  
 مرکز  نوآوری صنایع خلاق  شرکت محتوای هوشمند نگاره ایما پارک علم وفناوری سیستان وبلوچستان  
تلگرام 
t.me/radiolouzi 
t.me/imastudioo 
اینستاگرام