رادیولوزی - عمارت امین آباد قسمت دوم

داستان

ارسال شده توسط رادیولوزی در دسته بندی داستان 380 روز پیش 1795
رادیولوزی - عمارت امین آباد قسمت دوم
گویندگان : 
هلیا امان -  شادی
مرضیه محمدی - رویا
 راحله هراتی - سارا
فاطمه شهدادی - سپیده
مهسا نجاری -  ستایش
آیه ریگی -  مهری
حامد جهانتیغ -  نیما
محمد خمر - آرش
مهسا اشرافی -  پرستار زن
سید مهدی موسوی - دکتر
سیدسعید خوشدل هاشمی - پرستار مرد
*********************************
نویسنده :  حامد جهانتیغ
*********************************
 تهیه شده در رادیولوزی 
کاری از دپارتمان تولید محتوا ایما 
شرکت محتوای هوشمند نگاره ایما 
مرکز نوآوری صنایع خلاق 
پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان 
تلگرام 
t.me/radiolouzi 
t.me/imastudioo
اینستاگرام