رادیولوزی کتاب چگونه بابا جانم ماشین فشار خرید

داستان

ارسال شده توسط رادیولوزی در دسته بندی داستان 218 روز پیش 377
رادیولوزی بشنوید و شنیده شوید
 کتاب چگونه بابا جانم ماشین فشار خرید
گوینده : مریم عطایی 
نویسنده : ارسکین کالدول
ترجمه : احمد شاملو
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
رادیولوزی کاری از دپارتمان تولید محتوا ایما 
مرکز نوآوری صنایع خلاق پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان
 T.me/radiolouzi 
T.me/imastudioo 
اينستاگرام