رادیو پای. قسمت اول. نونواری در چهارراه سیروس (۱) یا دابسمش روی صدای «نَصوح» در بلوار کشاورز

جامعه

ارسال شده توسط رادیو پای در دسته بندی جامعه 1411 روز پیش 1056
.اينجا «پاى» است. استوديو ضبط راديو پاى خيابان‌هاى تهران است. پاى‌مان را از استوديوها بيرون كشيديم

.آنها كه در تهران‌اند حالشان هميشه خوب نيست. چاره‌اى هم نيست. حالِ بد بخشى از زندگى است. امّا نبايد از پاى افتاد توى زندگى. پارى از تهرانى‌ها با كتاب و تئاتر و سينما و مجلات حالشان را خوب مى‌كنند. شب وقتى از تئاتر شهر بيرون مى‌آيند (اگر چه در پايانِ روزى كه ساكن بوده باد) يا وقتى صفحات رُمانى را ورق مى‌زنند (اگر چه توى مترويى شلوغ،) پايتخت برايشان مثلِ پاى‌سيب است

.راديو پاى حوالى ساعت ١٢:٠٠ پنجشنبه‌شب‌هاى هر دو هفته، همين جا، منتشر مى‌شود. براى اين ساعت دوازده كه تاريخ مى‌گويد سالِ ١٢٠٠ هجرى قمرى بود كه تهران رسماً پايتخت شد

.فرهنگستان زبان و ادبيات فارسى «پاى» را معنى كرده است: فرآورده‌ای تنوری متشکّل از خمیرِ پرشده با مخلوطی شیرین که عموماً حاوی میوه است و رویۀ تُردی دارد! فرهنگستان زبان و ادبيات فارسى بعد از ايستگاه متروِ حقّانى شهر تهران است


https://telegram.me/PieRadio